Maximale vrijheid in het ontwerp van je woning

Wonen à la Carte zet zich in om woningen op maat te ontwikkelen.

Middels een uniek Mede Opdrachtgeverschap (MO) proces gaan kopers daadwerkelijk aan tafel met de architect om hun ideale woning te ontwerpen binnen de randvoorwaarden van de locatie en met de zekerheid van professionele begeleiding. Door bewoners en omwonenden in een vroeg stadium te betrekken bij de realisatie van hun huis en buurt, leidt dit niet alleen tot meer diversiteit in woonwijken, maar ook tot meer woongenot en meer sociale interactie.
Mede Opdrachtgeverschap levert op deze manier een belangrijke bijdrage aan de leefbaarheid van buurten!

Over ons