Alle ingrediënten voor succesvolle klantgerichte projectontwikkeling

Wonen à la Carte biedt gemeenten, grondeigenaren en ontwikkelende partijen maatschappelijke en esthetische meerwaarde op het gebied van daadwerkelijke klantgerichte projectontwikkeling. We richten ons op grondgebonden en gestapelde nieuwbouw. Door middel van Mede Opdrachtgeverschap (MO) creëren we een succesvolle afzet, faciliteren we maatschappelijke vraagstukken en dragen we bij aan een optimale ruimtelijke kwaliteit van de omgeving.

Over ons