Mede Opdrachtgeverschap

Maximale inspraak voor toekomstige bewoners,
gecombineerd met de expertise van een projectontwikkelaar

Bij Wonen à la Carte zit de deelnemer/koper samen met onze woonconsulent en architect aan de ontwerptafel. Deze samenwerking in de vorm van Mede Opdrachtgeverschap heeft zich bewezen als vruchtbaar en daadkrachtig. Waar bij (Collectief) Particulier Opdrachtgeverschap processen vaak erg lang duren (en hierdoor soms volledig stagneren), zorgt onze professionele begeleiding voor een efficiëntere procesgang. Wij garanderen minimale effort mét de garantie van een succesvolle output, voor zowel de koper als de grondeigenaar.

Mede Opdrachtgeverschap is de gulden middenweg tussen projectmatige woningbouwontwikkeling en (Collectief) Particulier Opdrachtgeverschap (CPO en PO). De toekomstige bewoner krijgt maximale vrijheid om een woning naar wens te bouwen, maar wordt hierin van begin tot eind professioneel begeleid.‘Wonen à la Carte stelt zich in dienst van de consument en geeft daarmee een gezicht waar woningbouw voor staat. Het leidt uiteindelijk tot een fijn, uniek en veilig woonbuurtje waar iedereen zich thuis voelt. Wonen à la Carte is in staat specifieke opgaven en wensen te vertalen van de lokale overheid en doet dat door middel van een open en transparante manier van werken. Zo ben je als gemeente verzekerd van een efficiënt proces en een partner die alles tot in de puntjes regelt. 

Wonen à la Carte is een tastbare toevoeging aan het diverse aanbod van woonproducten en heeft daarbinnen een eigen signatuur ontwikkeld, waarbij het belang en de wensen van de consument voorop staat met professionele begeleiding van begin tot eind.’

Jan Brugman, Programmadirecteur RijswijkBuiten
Partner bij:
De Buitenparel
Parkrijk
RijswijkBuiten, Sion fase 2
RijswijkBuiten, Sion fase 1


De voordelen van Mede Opdrachtgeverschap

Efficiënte projectbegeleiding

Met Mede Opdrachtgeverschap spelen we maximaal in op de individuele wensen en behoeften van toekomstige bewoners. Het ontwikkelingsproces vindt plaats in samenspraak met de eindgebruiker en de grondeigenaar, waarbij Wonen à la Carte het complete project begeleidt.
Klantgericht ontwikkelen kost – met name in de beginfase – meer tijd dan traditioneel ontwikkelen, maar hier tegenover staat een veel verrassender en eindresultaat. Bovendien nemen wij al het regelwerk uit handen. Van marktonderzoek, werving en ontwerp tot contractvorming, realisatie en oplevering. Met Wonen à la Carte ben je verzekerd van een partner die alles tot in de puntjes regelt, zodat je als grondeigenaar nauwelijks ergens omkijken naar hebt.

Succesvolle afzet

Door toekomstige bewoners in een vroeg stadium bij de planvorming te betrekken, is de afzet van de woningen gegarandeerd. Mede Opdrachtgeverschap heeft zich bewezen als een succesvol middel, waarmee we zelfs de meest lastige ontwikkelingslocaties een boost geven. Door de omgeving actief bij de planvorming te betrekken creëer je veel meer draagvlak. Klantgericht ontwikkelen is kansrijk ontwikkelen.

Maatschappelijke meerwaarde

Dit uit zich niet alleen in succesvolle verkopen en betere grondopbrengsten, maar ook in een hogere bewonersbetrokkenheid. Dit leidt tot meer woongeluk en saamhorigheid in de wijk. Begrippen die hier nauw mee samenhangen zijn ‘leefbaarheid’, ‘sociale cohesie’ en ‘veiligheid’. Bewoners ervaren een sterker gevoel van eigenheid en zetten zich meer dan gemiddeld in voor hun woonomgeving. Daarnaast voelen zij zich sterk verbonden met de wijk.
Mede Opdrachtgeverschap is zo beschouwd ook een uitstekend middel om doelgroepen te boeien en te binden. Hiermee kun je als grondeigenaar het verschil maken, zeker ook als het gaat om de huisvesting van bijzondere of kwetsbare doelgroepen. Wonen à la Carte richt zich met Mede Opdrachtgeverschap op kleinschalige projectontwikkeling. Doordat wij maatwerk bouwen, voorzien we ook in specifieke woonvormen, zoals levensloopbestendige woningen en kangoeroewoningen. Op deze manier dragen we bij aan een passend (t)huis voor iedereen en faciliteren we (gemeentelijke) maatschappelijke vraagstukken. Dit weegt voor overheden steeds zwaarder in het aanbestedingsproces. Als specialist in Mede Opdrachtgeverschap zijn wij voor veel bouwbedrijven een complementaire partner op dit gebied.

Esthetische meerwaarde

De wijk als visitekaartje van het dorp of de stad. Dat is ons uitgangspunt. Mede Opdrachtgeverschap leidt niet alleen tot meer diversiteit in doelgroepen, maar ook in bebouwing. Er ontstaat een stijlvolle, gedifferentieerde bebouwing, door de combinatie van verschillende woningtypen en stijlen. Mede Opdrachtgeverschap geeft deelnemers veel vrijheid, maar uiteraard stellen we vooraf enkele spelregels op. Voor de indeling van de binnenzijde van de woningen zijn de mogelijkheden vrijwel onbegrensd. De buitenzijde wordt bepaald in harmonie met de omgeving en de overige bebouwing. Hierover gaan we in een vroeg stadium in gesprek met de grondeigenaar, Welstandcommissie en andere betrokken partijen. Aspirant kopers worden in het ontwerpproces aan de hand meegenomen door de architect. Met elkaar bouwen we aan aantrekkelijke woonwijk en versterken we de ruimtelijke kwaliteit van de omgeving.

Ervaar zelf de meerwaarde van Mede Opdrachtgeverschap en laat je gegevens achter, dan nemen wij contact op voor een afspraak.

    Ja, neem contact met mij op