Zaken doen

De specialist op het gebied van mede opdrachtgeverschap in kleinschalige complexe opgaven

Wonen à la Carte richt zich als onafhankelijke ontwikkelaar op kleinschalige ontwikkelingen met grondgebonden woningen, gestapelde bouw en transformaties van bestaande gebouwen.
Als elk individu uniek is, moet ook zijn woning dat kunnen zijn. Dat is de filosofie van waaruit wij ons vak als projectontwikkelaar uitvoeren.

Wij bieden kopers daarom middels een uniek proces met mede opdrachtgeverschap de mogelijkheid een woning op maat te kunnen maken. Kopers zitten bij Wonen à la Carte namelijk daadwerkelijk met de architect aan tafel, waarbij hen samen met onze woonconsulenten, professionele begeleiding wordt geboden: co-creatie voor kopers in optima forma. Dat vinden wij nu echt klantgericht ontwikkelen en daar zit onze passie voor het vak.


‘Ik ben er trots op dat mijn gemeente de eerste gastheer is geweest voor Wonen à la Carte. Toen er in de crisistijd grote bouwprojecten stil kwamen te liggen, boden zij een concept dat crisisbestendig bleek. Nu het weer beter gaat, lopen we het risico dat er wordt teruggevallen op grote volumes woningen en speculatieve prijzen, waarbij de consument het voor het nakijken heeft. Voor een klantgerichte ontwikkelaar als Wonen à la Carte moet altijd plaats zijn.’
– Raimond de Prez, Wethouder gemeente Delft


Mede opdrachtgeverschap combineert in onze ogen het beste van twee werelden: particulier opdrachtgeverschap en collectief particulier opdrachtgeverschap aan de ene zijde en de reguliere projectmatige woningbouw aan de andere zijde. Zonder voorinvesteringen, en onzekerheid van mogelijke onverkochte woningen. Kopers krijgen bij ons de kans om samen met de architect hun unieke eigen woning op maat te kunnen maken in plaats van dat dit beperkt blijft tot de standaard meer- en minderwerklijsten zoals bij veel projectontwikkelaars.

Naast de hiermee gecreëerde diversiteit in de woonwijken leidt mede opdrachtgeverschap ook tot meer woongenot en mentaal eigenaarschap in een buurt. Bewoners die vroeg bij de realisatie van hun huis en hun omgeving betrokken worden, blijken later ook meer betrokken bij het reilen en zeilen in hun buurt. Er is meer sociale interactie, wat het gevoel van veiligheid en solidariteit vergroot.

In ons hele proces van verwerving, ontwikkelen, verkoop en realisatie worden de randvoorwaarden waaronder historie en beeldkwaliteit van de locatie gerespecteerd en is co-creatie met de buurt en andere stakeholders een vanzelfsprekendheid. Het project wordt binnen deze kaders ontwikkeld, wat leidt tot inspiratiewoningen bij de start verkoop. Vanuit deze inspiratiewoningen nodigen wij de kopers uit om vervolgens op basis van hun eigen woonwensen de woning op maat te maken op het gebied van volume, indelingen en uiterlijke verschijningsvorm.‘Wonen à la Carte is een bewezen, onderscheidend concept op de woningmarkt. Ondanks de bescheiden positie weet het op geheel eigen wijze, op een herkenbare menselijke schaal, van waarde te zijn. Een prachtig voorbeeld van vraaggestuurd bouwen, dat maximaal tegemoet wil komen aan de wensen van de consument. Het concept blijft daardoor een welkome aanvulling en invulling op de diversiteit die in de nieuwbouw noodzakelijk en wenselijk blijft.’
– Jan Brugman, Programmadirecteur RijswijkBuiten


Wonen à la Carte heeft op deze manier een trackrecord gerealiseerd van inmiddels een paar honderd woningen van starters- en eengezinswoningen tot bungalows en vrijstaande woningen op diverse plekken in het land. Ons werkgebied beperkt zich niet alleen tot de Randstad, omdat wij iedereen in Nederland het gunnen om middels ons proces een nieuwbouwwoning te kunnen kopen.
Door samen te werken met diverse partners (architecten, aannemers etc.) heeft Wonen à la Carte de beschikking tot alle benodigde middelen om locaties risicodragend te verwerven en te ontwikkelen.We ontwikkelen veel woningen in samenwerking met Wonen à la Carte en dat bevalt erg goed. Dit begeleidende bouwconcept scheelt kopers niet alleen tijd en energie, maar er wordt ook aan zijn portemonnee gedacht: zijn beschikbare budget is het uitgangspunt. Als ik Wonen à la Carte zeg, zeg ik klantgerichtheid en een geolied en transparant proces.’
– Rob Tummers, Commercieel directeur Dura Vermeer Bouw Zuid West


Door vanuit een lange termijnvisie duurzaam samen te werken met onze strategische partners Dura Vermeer Bouw Zuid West, Stevast Baas & Groen en De Langen en van den Berg en met andere gedreven partners, heeft Wonen à la Carte de beschikking tot alle benodigde middelen om locaties risicodragend te verwerven en te ontwikkelen.

Spreekt bovenstaande aanpak u ook aan? Wij zijn continu op zoek naar grond of vrijkomend vastgoed om onze aanpak te verwezenlijken. Op basis van een open begroting van de verkopende organisatie, neemt Wonen à la Carte het project in ontwikkeling.

Meer weten? Neem contact op met Xavier Delnoij of Joubert Ockeloen.